Domotica technologie

Wat is domotica technologie?

Domotica is een belangrijk onderdeel in de focus richting zelfstandig wonen. Deze verzamelnaam voor technologie die ingezet wordt in en om het huis, heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van wonen (en leven). Bekende voorbeelden van domotica zijn op afstand bedienbare verlichting, automatisch deuropeners en elektrische gordijnrails. Onder domotica vallen ook systemen die gebruikmaken van sensoren in de woning en van speciale software. Die sensoren kunnen gebruikt wordt om beweging te monitoren. Als er een ongewoon lange termijn geen beweging in de woning is waargenomen dan krijgt de zorgverlener hiervan een melding. Sensoren worden ook gebruikt voor het tijdig signaleren van mogelijke crisissituaties (denk aan brand, overstroming, op- of uitsluiting, wateroverlast).

  • Bij ouderen kan een urineweginfectie – relatief gemakkelijk – ontstaan. Een urineweginfectie kan vervolgens leiden tot een delier: een toestand van extreme verwardheid. Dit heeft een negatieve invloed op de dementie. De urineweginfectie is goed te bestrijden met antibiotica, maar dat gebeurt nu vaak te laat. Bij een dergelijke infectie loopt het toiletgebruik ineens op in vergelijking met het normale toiletgedrag. Leefstijlmonitoring kan deze breuk in het dagelijks patroon tijdig signaleren.
  • In de loop van het dementieproces ontstaat vaak nachtelijke onrust (vooral bij de Ziekte van Alzheimer): een verstoord slaap-/waakritme door een verstoorde biologische klok. Hierbij kan iemand in de nacht door de woning gaan dwalen. Het is bekend dat dit gaat gebeuren, maar niet precies wanneer. In de praktijk komt het voor dat een cliënt al maanden dwaalt voordat de betrokkenen het in de gaten krijgen. Leefstijlmonitoring signaleert dit dwalen door de woning vroegtijdig, omdat dit afwijkt van het normale leefpatroon.

Leefstijlmonitoring

Let op: leefstijlmontoring is niet geschikt voor het signaleren van noodsituaties, zoals een valpartij. Hieraan kan wel behoefte zijn: mensen met dementie kunnen op een gegeven moment geen halszender met een alarmknop meer gebruiken. Terwijl er wel een verhoogd valrisico kan zijn. Er zijn systemen voor leefstijlmonitoring op de markt die uitgebreid kunnen worden met extra sensoren en/of een extra computerprogramma voor het signaleren van een noodsituatie; zoals een val.

Leefstijlmonitoring geeft inzicht in het dagelijks leefpatroon. Geleidelijke verandering in het levenspatroon van alleenwonende ouderen worden tijdige gesignaleerd. Familie, vrienden, buurtbewoners, de mantelzorger en/of zorgmedewerker kunnen 24-uur per dag via een applicatie (app) op de smartphone, tablet PC of computer op afstand het dagelijks leefpatroon monitoren. Dit wordt vooral toegepast bij alleenwonende mensen met dementie. Dementie is een ziektebeeld met een langzame achteruitgang. Leefstijlmonitoring is heel geschikt voor het volgen van dat proces en vormt een welkome aanvulling op de huisbezoeken.